Radonmåler


Ved lån udleveres pjecen "Radon og enfamiliehuse" fra Erhvervs- og byggestyrelsen.
Vejledningen til betjening af radonmåleren, som ses herunder, udleveres også.
Indstil altid måleren på korttidsmåling ("S" i display). Vær opmærksom på, at første måleresultat først ses efter 48 timer.
Lånetiden er normalt 1 uge. Det er muligt at flytte apparatet til et nyt sted i huset efter f.eks. 3 dage. Nulstil ikke undervejs.

Fra leverandørens vejledning

Installation

Hvor bør du teste for radon?

Vi anbefaler først at tjekke dine børns værelser for radon, da denne radioaktive gas er en alvorlig sundhedsfare, især for børn. Derefter bør du teste alle rum i dit hjem, hvor du opholder dig meget (f.eks. soveværelse og stue). Da radon siver ind i dit hjem fra undergrunden, må højeste radon niveau forventes på nederste etage. Derfor må det stærkt anbefales at tage målinger i dette område.

Funktioner

Radonmåleren er designet til at underrette brugeren om gennemsnitlige niveau af radon på enten kort eller lang sigt.
Langtidsmåling: Den viste værdi for måling over lang tid, angiver det gennemsnitlige radonniveau for tiden siden hukommelsen sidst blev nulstillet. Et grønt LED lys nedenfor for bogstavet "L" angiver at denne funktion er aktiv.
Med langtidsmålingen aktiv får man radonmålinger med en lang prøvetagningstid (op til fem år). Dette er nyttigt, hvis du for eksempel ønsker at finde ud af det gennemsnitlige radonniveau over en periode på et år. (Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne vedrørende radon bygger altid på det gennemsnitlige radonniveau for et år.)
Bemærk: Efter 5 år med kontinuerlig drift - hvis radonmåleren ikke er nulstillet i mellemtiden - vil enheden automatisk slette de indsamlede data og begynde at måle påny. Derfor foreslår vi, at du jævnligt aflæser radonmåleren og skriver resultatet ned.
Korttidsmåling: Den viste værdi for måling over kort tid, angiver det gennemsnitlige radonniveau for de sidste 7 dage. Et grønt LED lys nedenfor for at bogstavet "S" angiver at denne funktion er aktiv.
Med korttidsmålingen aktiv får man mulighed for at overvåge kortsigtede udsving i radonniveauet. Dette er nyttigt i forbindelse med at bestemme sæsonbestemte og vejrrelaterede variationer i radonniveauet eller finde ud af, om de forholdsregler man har taget mod radon er effektive.

Sådan virker radonmåleren

  1. Tilslut radonmåleren strømforsyningen.

  2. Sæt strømforsyningen i stikkontakten. Da radonmåleren ikke har en TÆND / SLUK knap, starter målingen automatisk.

  3. Displayet viser"-" og det grønne LED lys ved siden af "S" eller "L" angiver den aktive tilstand (langtidsmåling eller korttidsmåling).

  4. Efter 2 dage (48 timer), vises det første resultat.

  5. Efter disse første 48 timer vises radonniveauet permanent og brugeren kan skifte mellem langtidsmåling og korttidslæsning ved at trykke på knappen MENU i et sekund, l den første uge er værdierne i langtidsmåling og korttidsmåling identiske.

  6. Displayet opdateres hver time, hvis der er en ændring i niveauet af radon.

  7. Når instrumentet er frakoblet strømforsyningen, vil alle indsamlede data forblive lagret i hukommelsen. Den afbrudte måling vil automatisk fortsætte, så snart instrumentet kobles til strømforsyningen igen.

Start en ny måling ved nulstilling af hukommelsen

Når du starter en ny måling (enten en ny periode eller en ny placering) skal de gamle data slettes fra enhedens hukommelse. Det er god idé skrive aflæsningerne ned inden du sletter dem.

Reset/Clear: Tryk og hold MENU knappen i 20 sekunder! Beskeder som "aOFF" osv., der vises i løbet af denne tid kan ignoreres. Efter 20 sekunder i displayet vil der stå "CL", og du kan slippe knappen. "CL" vil blinke, indtil hukommelsen er helt slettet. Når hukommelsen er blevet slettet, vil displayet vise "-" i 48 timer, indtil den første nøjagtige måling kan vises.

Anbefalinger om indendørs radon koncentrationer

Bygningsmyndighederne (Energistyrelsen) har i Bygningsreglementet stillet krav til konstruktionen i nye bygninger samt givet anbefalinger om radonniveauet i bygninger.