Hvorfor være medlem?


Dynamik
Søborg Grundejerforening er en gammel forening med en ungdommelig dynamik - aktiv netop i vores lokalområde.
Gennem medlemskab af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune er vi aktive i hele kommunen.
Vi udvikler til stadighed foreningens aktiviteter og dit medlemskab vil styrke de fælles muligheder for foreningens gennemslagskraft.

Rådgivning
Søborg Grundejerforening tager gerne kontakt til den kommunale administration, hvis du behøver hjælp ved husejerproblemer. Ofte kan vi blot telefonisk rådgive dig på baggrund af Søborg Grundejerforenings mangeårige erfaring. Skulle uheldet ske, mægler vi også ved nabotvister.

Miljø
Søborg Grundejerforening vil gerne sammen med dig arbejde for et godt miljø i Gladsaxe kommune. Vi arbejder for rent drikkevand og ren luft i vores område. Foreningen er repræsenteret i Det grønne Råd i Gladsaxe kommune og kan her følge vigtige sager i By- og miljøforvaltningen.

Lokalplaner
Søborg Grundejerforening forholder sig til kommunens lokalplaner i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.

Udlån af redskaber
Søborg Grundejerforenings mange forskellige redskaber udlånes gratis til foreningens medlemmer. Vi anskaffer stadigt nye redskaber.

Samvær
Søborg Grundejerforening giver dig mulighed for kontakt med andre grundejere i dit område. Vi arrangerer således hvert år en sommerudflugt med et kulturelt indslag og efterfølgende spisning. Du kan selv stille forslag til udflugter.

Generalforsamling
Søborg Grundejerforening afholder hvert år generalforsamling, som gerne indledes med et spændende foredrag af interesse for dig som husejer. Aftenen afsluttes med fællesspisning.

Medlemskab
Søborg Grundejerforening tilbyder dig og din familie medlemskab for kun 100 kr. årligt. Bliv medlem og styrk dine og foreningens muligheder i arbejdet for et godt og aktivt lokalområde. Henvendelse om medlemskab sker til formanden Flemming Bruun, telefon 39699101, e-mail: Søborg Grundejerforening. Du betaler ved at overføre 100 kr. til reg.nr. 1551 kto.nr. 0007 066 473.